Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Windsor Brokers was proud to be the Gold Sponsor of the 9th Jordan AFAQ Economic Conference – “Entrepreneurship and its impact on the Economy”, organized by the AFAQ Group and took place on the 14th May 2017 in Amman, Jordan.

The Conference was focused on the recent economic developments and their impact on investments and entrepreneurship, especially in the Middle East countries.

The management of Windsor Brokers, in attendance of this event had the opportunity to meet and discuss with economic and financial experts as well as reconnect with many loyal clients in person.