Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Windsor Broker Ltd relaunches the Gadget Giveaway Offer*!

This exclusive offer is valid until 31st of March 2017.

The main Terms and conditions are:

1. Open a Windsor MT4 trading account (offer valid to New Individual Clients only)
2. Transfers a minimum of US$ 500
3. Meet the required number of standard lots traded.

Trading Requirements  Gadget
200 1 iPhone 7
100 1 iPad Air
60 1 iPod Touch

 

* To read the full Terms and Conditions Please click here:

https://vnwindsorbrokers.com/promotions/gadget-giveaway/

or

https://portal.windsorbrokers.com/content/promotions