Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Tăng tốc
Hành trình giao dịch với

Copy Trading

Giao dịch hiệu quả hơn, giao dịch nhanh hơn

Tiếp cận thị trường toàn cầu chỉ trong vài bước đơn giản bằng cách sao chép hoạt động của các Nhà cung cấp chiến lược hàng đầu.

Nó hoạt động như thế nào

Đăng ký và lựa chọn nhà giao dịch hiệu quả

Chọn Nhà cung cấp mà bạn muốn sao chép

Thiết lập điều khoản của bạn

Tùy chỉnh quy mô giao dịch và các tùy chọn quản lý rủi ro

Bắt đầu giao dịch

Nhấp vào 'Kích hoạt' và tự động sao chép các chiến lược hàng đầu

Trải nghiệm quản lý chưa từng có

Khám phá tầm cao mới mới khi bạn điều hướng thị trường tài chính theo cách của riêng mình.

Minh bạch
Xem lịch sử và hiệu quả của các Nhà cung cấp chiến lược hàng đầu
Dễ dàng tùy chỉnh

Thiết lập quy tắc của riêng bạn và điều chỉnh quy mô giao dịch

Tự động

Để các nhà giao dịch hàng đầu xử lý các giao dịch

Không hiệu quả, không mất phí

Chỉ trả phí quản lý nếu chiến lược có lợi nhuận

Linh hoạt

Tạm dừng hoặc hủy đăng ký với Nhà cung cấp bất kỳ lúc nào bạn muốn

Giao dịch của họ, lợi nhuận của bạn

Khám phá danh sách các Nhà cung cấp chiến lược hoạt động hiệu quả nhất và lựa chọn những
Nhà cung cấp bạn muốn sao chép, đánh giá dữ liệu hiệu suất, khẩu vị rủi ro và chiến lược độc đáo của họ.

Bạn muốn trở thành Nhà cung cấp?

Gia nhập hàng ngũ các nhà giao dịch hàng đầu trên toàn thế giới bằng cách chia sẻ các chiến lược độc đáo của bạn và tối ưu tiềm năng lợi nhuận.

Câu hỏi thường gặp

Copy Trade của WB là gì?

Copy Trade là một loại giao dịch trực tuyến nơi các nhà đầu tư có thể tự động sao chép các giao dịch được thực hiện bởi các Nhà cung cấp chiến lược giàu kinh nghiệm khác. Quá trình này bao gồm thiết lập một tài khoản Copy Trade với Windsor Brokers và chọn một nhà giao dịch để sao chép.

Copy Trade cho phép các nhà đầu tư có kinh nghiệm giao dịch, thời gian hoặc kiến thức hạn chế tham gia vào thị trường tài chính bằng cách dựa vào giao dịch của người khác. Chỉ cần làm theo và sao chép các chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm khác, được gọi là Nhà cung cấp Chiến lược. Điều quan trọng cần lưu ý là Copy Trade có thể rủi ro và các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận hồ sơ theo dõi và chiến lược quản lý rủi ro của Nhà cung cấp mà họ chọn theo dõi.

Nhà cung cấp trong Copy Trade WB là gì?
Nhà cung cấp là người chia sẻ chiến lược giao dịch của họ với các nhà giao dịch khác được gọi là Người theo dõi. Sau đó, Người theo dõi có thể sao chép các hoạt động giao dịch của Nhà cung cấp trong tài khoản giao dịch của chính họ. Nhà cung cấp đưa ra các chiến lược giao dịch của họ và tạo các điều khoản đặc biệt mà Người theo dõi có thể đăng ký. Những điều khoản này sẽ xác định khoản phí của Nhà cung cấp, được gọi là Phí quản lý.
Người theo dõi trong Copy Trade WB là gì?
Người theo dõi là người sao chép các giao dịch của Nhà cung cấp. Tài khoản Người theo dõi chỉ có thể theo dõi một Nhà cung cấp tại một thời điểm và mỗi Nhà cung cấp mà họ theo dõi được coi là một “Đăng ký”. Người theo dõi có thể thiết lập tham số sao chép và quy tắc quản lý rủi ro cho đăng ký của họ. (Lưu ý: Người theo dõi có thể tạo nhiều tài khoản Người theo dõi Copy Trade để sao chép nhiều Nhà cung cấp cùng một lúc)”
Phí quản lý được tính như thế nào?
Phí quản lý là tỷ lệ phần trăm của kết quả giao dịch có lãi từ đăng ký của Người theo dõi, khoản phí này được trả cho Nhà cung cấp. Khoản phí này chỉ được tính khi lợi nhuận từ đăng ký của Người theo dõi vượt qua High Water Mark (HWM) gần nhất.

Lợi nhuận và Phí quản lý, được tính trên Khoảng thời gian giao dịch hàng tuần. Việc tính toán có thể được xác định bằng sự chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu hiện tại và vốn chủ sở hữu của tuần trước. Vốn chủ sở hữu là số dư tài khoản của bạn cộng với lãi (hoặc lỗ) thả nổi của tất cả các vị thế mở.

% Phí quản lý được Nhà cung cấp xác định dựa trên thỏa thuận mà họ muốn Người theo dõi đăng ký, nhưng công thức luôn giống nhau: Phí quản lý = Lợi nhuận của Người theo dõi x % Phí

Ví dụ: Phí quản lý = 10%

PnL tuần 1 = $400 → $40 Phí quản lý

PnL tuần 2 = -$200 → Miễn Phí ($400 – $200 = $200 < $400 HWM)

PnL tuần 3 = $300 → $10 Phí quản lý ($400 – $200 + $300 = $500; $500 – $400 = $100)
WB Copy Trading có khả dụng trong khu vực của tôi không?
Copy Trade có sẵn cho tất cả các tổ chức thuộc thẩm quyền của Windsor Brokers International Ltd, Windsor Brokers (BZ) Ltd và Windsor Markets (Kenya) Limited.

Bạn thêm câu hỏi khác? Kiểm tra phần rợ giúp của chúng tôi

Bạn chưa có Tài khoản WB?

Thật đơn giản! Bạn chỉ cần bắt đầu