Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Bảo hiểm tài khoản hoàn toàn mới lên tới €5,000,000

Giới thiệu bảo hiểm cao cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Nhiệm vụ của Windsor Brokers là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận với thị trường toàn cầu và bảo vệ quỹ tiền của họ tránh khỏi các điều kiện thị trường khắc nghiệt mọi lúc, mọi nơi.

Chúng tôi đã thực hiện điều này và sẽ tiếp tục làm như vậy bằng cách phân bổ dự trữ vốn đáng kể và là một nhà môi giới có đạo đức kinh doanh mạnh mẽ, tập trung vào các hoạt động giao dịch công bằng.

Với suy nghĩ như vậy, chúng tôi muốn tạo thêm một lớp bảo vệ bổ sung để bảo vệ cho khách hàng của chúng tôi lên tới €5,000,000!

Bảo hiểm này là một thỏa thuận nhằm để một công ty bảo vệ các khoản nợ của mình trước Khách hàng bằng cách cung cấp bảo hiểm đối với các lỗi, thiếu sót, sơ suất, gian lận và các rủi ro khác có thể dẫn đến tổn thất tài chính.

Xem Chứng nhận Bảo hiểm

Lịch sử

Được thành lập vào năm 1988, chúng tôi là một trong những nhà môi giới phục vụ lâu đời nhất trong khu vực.

Độ bảo mật

Tỷ lệ an toàn vốn của chúng tôi là 43,82%, cao gấp năm lần so với yêu cầu của quy định.

Độ tin cậy

Tính minh bạch, thực hành đạo đức và hỗ trợ con người là các giá trị cốt lõi dẫn dắt hoạt động của chúng tôi.

Bảo hiểm Tài khoản

Bảo hiểm tài khoản hoàn toàn mới lên tới €5,000,000

Về bảo hiểm

Bảo hiểm là gì?
Bảo hiểm là một hợp đồng, được thể hiện bằng chính sách bảo vệ các cá nhân lên đến số tiền họ được bảo hiểm.

Ai được bảo hiểm?
Mọi khách hàng của Windsor Brokers International Ltd đều nhận được quyền lợi bảo hiểm

Đơn vị nào cung cấp chính sách bảo hiểm này?
Lloyds of London

Bạn sẽ được lợi như thế nào?
Chính sách bảo hiểm này bảo vệ bổ sung cho các quỹ tiền riêng lẻ của khách hàng lên tới €5,000,000.

Tôi có mất chi phí gì không?
KHÔNG. Chính sách bảo hiểm này là hoàn toàn miễn phí dành cho bạn.