Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

In celebration of the Euro Cup 2016, Windsor Brokers is running a fun social campaign throughout the tournament.

guess_and_winEntrance is very simple and is free.  Users will have to visit Windsor’s facebook page in order to participate.

Winners that guess the correct score per each game will win a US$100 Trading Account.

 

Click to play