Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Công ty có thể tự quyết định không trả phí thanh toán khi rút tiền có hoặc không có giao dịch tối thiểu.

Thẻ tín dụng: Tiền gửi bằng Thẻ tín dụng phải được rút về cùng một Thẻ tín dụng nếu yêu cầu rút tiền trong thời hạn sáu tháng kể từ thời điểm gửi tiền. Trong trường hợp thời hạn 6 tháng để rút tiền về thẻ tín dụng đã hết, khách hàng phải cung cấp một bản sao kê ngân hàng để Windsor có thể gửi tiền trở lại tài khoản ngân hàng mà khách hàng đứng tên, tốt nhất là ngân hàng được sử dụng khi gửi tiền.

Cấp kinh phí điện tử: Bạn có thể được yêu cầu truy cập vào nhà cung cấp thanh toán để tiếp tục giao dịch của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã có sẵn thông tin đăng nhập của mình. Tiền gửi bằng Ví điện tử (Neteller, Webmoney, Skrill) phải được rút về cùng một Ví điện tử.

Điện chuyển tiền & Chuyển khoản: Sử dụng phương thức này bạn có thể cần phải truy cập vào ngân hàng của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền để xử lý giao dịch của bạn. Tiền phải được rút về cùng một tài khoản ngân hàng được sử dụng khi gửi tiền.